Kontakt

Mateřská škola Horní Domaslavice, příspěvková organizace
Horní Domaslavice 78
739 51 Horní Domaslavice
IČ:  72547839

Datová schránka:
ID:jgk42xj

Čísla účtů v KB:
Administrativa: 107-3236900287/0100
Školné a stravné: 123-8397120217/0100

Ředitelka:
Bc. Marie Šokalová
Ředitelka: 605267986
Email: mshdom@seznam.cz

Třída Berušek: 736479003

Třída Motýlků: 604925222

Kuchyň:
Tel.:  604178068
E-mail: jidelnahornidom@seznam.cz

Zřizovatel:
Obec Horní Domaslavice obec@hornidomaslavice.cz

Mapa:
https://mapy.cz/s/lefuserage