Třída berušek

O děti se starají paní učitelky Dagmar Kaszperová, Drahomíra Pospíšilová a asistent pedagoga Eliška Šokalová

Třída Beruška je třída s věkově smíšenými dětmi, ve které komplexně rozvíjíme kompetence dětí a připravujeme je nejen na vstup do školy. Respektujeme přirozená vývojová specifika dětí, snažíme se vytvořit bezpečné vzdělávací prostředí, pro děti vstřícné, zajímavé a obsahově bohaté. Využíváme prožitkového a kooperativního učení, které podporuje dětskou zvídavost a potřebu objevovat, poznávat nové věci a ovládat další dovednosti. Významnou roli vkládáme také do sociálního učení, založeného na principu přirozené nápodoby. Zařazujeme i prvky Matematiky Hejného a rozvíjíme tímto u dětí matematické myšlení.

Ve školním roce 2023/2024 bude děti ve třídě Beruška provázet maňásek Kostkáček, se kterým budeme objevovat – kouzlo a krásu přátelství, tajemství kouzelného světa a  spoustu nových věcí, abychom se mohli odvážně a směle vydat do světa.  

Do školky my spěcháme, Berušky si říkáme. Kostkáček nás provází v radosti i nesnázích. Až poznáme celý svět, do školy pak půjdem hned.