Třída berušek

O děti se starají paní učitelky Dagmar Kaszperová a Drahomíra Pospíšilová

Třída Beruška je třída s věkově smíšenými dětmi, ve které komplexně rozvíjíme kompetence dětí a připravujeme je nejen na vstup do školy. Respektujeme přirozená vývojová specifika dětí, snažíme se vytvořit bezpečné vzdělávací prostředí, pro děti vstřícné, zajímavé a obsahově bohaté. Využíváme prožitkového a kooperativního učení, které podporuje dětskou zvídavost a potřebu objevovat, poznávat nové věci a ovládat další dovednosti. Významnou roli vkládáme také do sociálního učení, založeného na principu přirozené nápodoby. Zařazujeme i prvky Matematiky Hejného a rozvíjíme tímto u dětí matematické myšlení.

Ve školním roce 2021/2022 bude děti ve třídě Beruška provázet Beruška Karolínka, se kterou toto všechno objevíme – kouzlo a krásu přátelství, tajemství kouzelného světa a  spoustu nových věcí, abychom se mohli odvážně a směle vydat do světa.  

S Beruškou a kamarády,
vydáme se do zahrady.
Co nevíme, objevíme
a přitom se pobavíme.
Tajemství, co svět nám skrývá,
pozná, kdo se dobře dívá.